Toimintamme

Nuoren huone, Ammatillinen Perhekoti Pikku Varis

Perhekoti Pikku Variksen kaiken toiminnan keskipisteenä on lapsi, jolle haluamme antaa turvallisen ja perheenomaisen ympäristön. Turvallinen ympäristö luodaan luotettavien aikuisten, arkipäivän rutiinien sekä toimivien sääntöjen avulla. Perheenomainen ympäristö luodaan työhön omistautuneella ja pysyvällä henkilökunnalla, joihin lapsi uskaltaa ajan myötä turvautua ja kiintyä. Henkilökuntamme perustuu moniammatillisesta työryhmästä, joka on pysynyt samana perustamisvuodesta 2006 lähtien.

Lapsi otetaan huomioon yksilönä ja hänen yksilöllisiä tarpeita kunnioitetaan. Lapselle pitää myös antaa mahdollisuus tulla kuulluksi omalla äidinkielellään. Perhekodissamme puhutaan paitsi suomea ja ruotsia myös saksan kieltä. Lapselle tehdään oma kasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan sovitusti yhteistyössä lasten omaisten ja lapsen sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastenhuone, Ammatillinen Perhekoti Pikku Varis

Koulunkäynti on keskeisessä asemassa toiminnassamme, jotta lapsella on pääomana hyvä koulutus ja sitä myöten hyvät ammattimahdollisuudet. Koemme että koulutus ja koulussa onnistuminen tuo lapseen itsevarmuutta, jota hänellä ei välttämättä ole ennestään ollut. Tunnistettuaan voimavaransa lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuutta kohtaamaan uusia haasteita. Lapset käyvät  peruskoulun Siuntiossa, ruotsinkielinen yläaste sekä lukio sijaitsee naapurikunnassa Lohjalla. Suomenkielinen lukio ja ammattikoulu sijaitsee Lohjalla. Kaikissa kouluissa on hyvät mahdollisuudet erityisopetukseen. Olemme tiiviissä yhteistyössä lapsen koulun kanssa.

Harrastusmahdollisuudet ovat Siuntiossa sekä Lohjalla laajat. Pyrimme löytämään jokaiselle lapselle oman mieleisen harrastuksen. Teemme myös yhteisiä virkistysmatkoja lasten kanssa, jotka vaihtelevat Linnanmäen retkistä jopa ulkomaanmatkoihin. Lapsemme saavat myös mahdollisuuden tutustua kulttuuritoimintaan. Käymme muun muassa teatterissa ja musikaaleissa sekä konserteissa.