Verksamheten

lastenhuone

Det centrala i vår verksamhet är barnet,  för vilken vi vill garantera en trygg och hemtrevlig omgivning. En trygg omgivning skapas med hjälp av pålitliga vuxna, dagliga rutiner och fungerande regler.  En familiär omgivning består av dedikerade och bestående vuxna, med vilka barnet kan med tiden skapa en förtroendefull kontakt . Personalen består av en multi-professionell arbetsgrupp, som varit med i verksamheten ända sedan familjehemmet grundandes år 2006.

Barnets tas i beaktande som en unik individ och hennes individuella behov respekteras. Barnet måste ha en möjlighet att bli hörd på sitt eget modersmål. Vi pratar finska, svenska och tyska i vårt familjehem. För att stöda barnets uppväxt  gör vi en plan för barnets utveckling i samarbete med barnet och hennes anhöriga, samt den ansvariga socialskötaren. Planen uppföljs med jämna mellanrum och ändras vid behov.

lastenhuone

Skolgången är i en central ställning i vår verksamhet  eftersom barnet får goda arbetsmöjligheter via sin utbildning. Vi tror att då barnet lyckas i skolan, medför denna upplevelse en ökad självsäkerhet hos henne. Då barnet identifierar sina resurser får hon mera självsäkerhet för att möta nya utmaningar. Barnen går grundskolan i Sjundeå kommun. Det svenskspråkiga högstadiet och gymnasiet finns i grannkommunen Lojo. Varje skola har bra möjligheter till specialundervisning.  Vi har ett gott sammarbete med skolorna.

Möjligheterna  till hobbyverksamhet är omfattande både i Sjundeå och Lojo. Vi strävar till att barnet skall hitta en hobby som lämpar sig bäst för henne. Vi gör även gemensamma rekreationsresor, som kan variera från Borgbacken-resor till resor utomlands. Familjehemmet  ger också kultturella upplevelser till barnen genom att besöka teater, musikaler och konserter.